Dla Kierowców

MEGA-TAXI Sp. z o.o. Sp.k.jest pośrednikiem w usługach transportowych od 1992r. w zakresie przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi działającym zgodnie i w oparciu o obowiązujące przepisy koncesje i zezwolenia. Odbiorcami usługi pośrednictwa są mieszkańcy miasta Krakowa i okolic zlecający wykonanie usługi transportowej oraz kierowcy taksówek będący osobnymi podmiotami gospodarczymi, którzy zadeklarują chęć odpłatnego korzystania z oferty przewozów osób i bagażu zlecanych przez MEGA-TAXI. Świadczyć usługi transportowe w ramach Mega Taxi może kierowca posiadający:

  • licencję taxi dla gminy Kraków
  • uruchomioną działalność gospodarczą
  • posiadający prawo jazdy kat. B
  • posiadający samochód który uzyskał pozytywny wynik przeglądu Korporacji
  • posiadający smartfon z syst. Android min. 6.0 oraz bluetooth 4.0 L.E. stanowiący terminal do obsługi zleceń.
  • deklaracja doposażenia samochodu w terminal do obsługi kart płatniczych
  • odbycie szkolenia w zakresie posługiwania się terminalami (szkolenie w biurze MEGA-TAXI)
  • osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod numerami: 666167625 666167623

Zasady współpracy

Taksówkarz spełniający warunki stawiane przez MEGA-TAXI Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na własny rachunek zgodnie z przepisami porządkowymi określonymi Uchwałą Rady Miasta Krakowa oraz regulaminem wewnętrznym i nie pozostaje z MEGA-TAXI w stosunku pracy lub wynajmu  Za korzystanie z usługi pośrednictwa w dystrybucji zleceń na usługi transportowe kierowca wnosi comiesięczną stałą opłatę określoną regulaminem zwaną „opłatą za pobranie zlecenia” bez względu na ilość przyjętych zleceń i przepracowanych dni w miesiącu. W przypadku świadczenia usług przez dwóch kierowców jednym samochodem opłata jest wyższa o 50%. Kierowcy prowadzą działalność wg. stawek taryf ustalonych przez MEGA-TAXI Sp. z o.o. Sp.k. i samochodami oznaczonymi wg zapisów regulaminu wewnętrznego.